• Vertalingen naar het Engels/Duits/Nederlands; 0,10- 0,15 €   (woordtarief brontekst)
  • Copywriting/blogs/webcontent/newsletters; 0,12 - 0,20 € (woordtarief)
  • Tekstredactie/correctie; 0,08 € (woordtarief brontekst)
  • Uurtarief; 45,- € excl. BTW

Het woordtarief is afhankelijk van de complexiteit van de tekst en de deadline.

Betaling van de factuur, tenzij anders is overeengekomen; binnen 2 weken na oplevering van de tekst.

Voor grotere tekst- of vertaalopdrachten (meer dan 2000 woorden) wordt een voorschottarief van 50% van de prijs incl. BTW berekend. Betaling van de tweede helft van de factuur dient binnen twee weken na oplevering te worden voldaan.

 

Voor weekend- en spoedopdrachten wordt een spoedtarief van 0,02 € naast het reguliere tarief (woordtarief brontekst) berekend.